VOL.155红唇气质女郎居家内衣写真[13P]_李梓熙_嗲囡囡

VOL.155红唇气质女郎居家内衣写真[13P]_李梓熙_嗲囡囡

 《内经》又谓∶“冬不藏精,春必病温。再装以瓷罐,未满者寸许,盖以瓦片。

至于此药,必久服始能拔除病根,且久服麻黄、石膏而无流弊者,此中又有理由在,盖深入久锢之风邪,非屡次发之不能透,而伍以多量之石膏以为之反佐,俾麻黄之力惟旋转于肺脏之中,不至直达于表而为汗,此麻黄久服无弊之原因也。仲景苓桂术甘汤用之治短气,是取其能升也;桂枝加桂汤用之治奔豚,是取其能降也;麻黄、桂枝、大小青龙诸汤用之治外感,是取其能散也。

细询其病之经过,言数日前因有梅毒服降药两次。果如方下所注证脉,服之复杯可汗,勿庸虑其不效也。

邑中名医刘××,愚初学医时,家中常延之,一日,见先生治一伤寒热入阳明大便燥结证,从前医者,投以大承气汤两剂不下,继延先生治之,单用威灵仙三钱,煎汤服后大便通下,病亦遂愈。或单用之,或杂他药中用,均有显效。

医者投以达原饮,将方中草果改用一钱,谓得汗则愈。因思熄风、清火,且托毒外出,惟羚羊角一味能兼擅其长,且色味俱无,煎汤直如清水,孺子亦不苦服。

为其味淡能利小便,故又善治淋证,溺管生炎。 以伤寒二字为三项之总称,其或为中风,或为伤寒,或为温病,恒于论脉之处有所区别也。

Leave a Reply